SK EN UA

13. 6. 2022

Jednotný európsky denný trh s elektrinou sa stal realitou

Projekt prepojenia európskych denných trhov s elektrinou, tzv. Core Flow-based Market Coupling (Core FB MC) bol začiatkom júna (8.6.2022) úspešne uvedený do funkčnej prevádzky.

Fungovanie mechanizmu Core FB MC zaistí od tohto dátumu prepájanie jednotného európskeho denného trhu s elektrinou, tzv. Single day-ahead Coupling (SDAC), koordinovaným výpočtom cezhraničných prenosových kapacít využitím metódy fyzického toku, tzv. Flow-based (FB) metódy.

V porovnaní s doposiaľ používanou metódou Net Transmission Capacity (NTC) metóda FB zohľadňuje viaceré parametre a podmienky optimalizácie, a preto lepšie odráža reálne podmienky siete.

Metóda výpočtu kapacity založenej na toku bola zavedená v súlade s nariadením Komisie 2015/1222, ktorým sa ustanovuje usmernenie o prideľovaní kapacity a riadenia preťaženia (tzv. nariadenie CACM). 

Región projektu Core FB MC, nazývaný  Core Capacity Calculation Region (Core Region), tvoria hranice ponukovej zóny medzi 13-timi členskými štátmi EÚ (Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

Slovensko je v projekte Core FB MC  zastúpené prevádzkovateľom prenosovej sústavy, spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS), a jej dcérskou spoločnosťou OKTE, a.s., ktorá je organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.

Spoločnosť OKTE, a.s., organizuje denný a vnútrodenný trh s elektrinou prostredníctvom informačného systému XMtrade®/ISOT, vyvinutého tímom profesionálnych odborníkov našej spoločnosti SFÉRA, a.s., čo je potvrdením významnej úlohy našich riešení v rámci európskeho energetického trhu.

Mohlo by vás zaujímať

OKTE a XMtrade®/ISOT sme prepojili s európskym vnútrodenným trhom s elektrinou

Slovenská obchodná zóna sa 29. 11. 2022 úspešne prepojila s jednotným vnútrodenným trhom s elektrinou v rámci projektu SIDC (Single Intraday Coupling, v minulosti XBID). Objednávky na nákup a preda...

ENERGY MANIFEST FÓRUM 2022

O aktuálnych výzvach a nových trendoch v oblasti akumulácie energie diskutovali minulý týždeň odborníci na druhom ročníku konferencie Energy Manifest Fórum, ktorú organizovala Slovenská batériová a...

Denná fakturácia a finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok elektriny

Novelizovaná vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z. (tzv. Pravidlá trhu) zaviedla od 1. 10. 2022 denné finančné vysporiadanie zúčtovania odchýlok elektriny. Zodpovednosť za celý proces zúčtovania má na Slo...

;

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať

Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Róbert Franček
manažér obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Liptáková
manažérka pre portfólio produktov
Lucia.Liptakova@sfera.sk
+421 907 735 144
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Tomáš Krošlák
manažér obchodu
Tomas.Kroslak@sfera.sk
+421 905 997 407
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Marek Molnár
manažér pre obchod
Marek.Molnar@sfera.sk
+421 905 362 343
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.