SK EN UA

Spojili sme to najlepšie. Skúsenosti, inovácie a chuť napredovať.

– Technologickí partneri

O nás

Už 30 rokov vytvárame priestor pre váš úspech®. Sme slovenským dodávateľom IT riešení, stabilným a spoľahlivým partnerom. Podieľame sa na digitálnej revolúcii v priemysle, pomáhame klientom uspieť v sektore energetiky a odkrývať nové možnosti v železničnej doprave. Náš vývojový tím stojí za softvérovými produktmi XMtrade® a XMatik®, ktoré neustále inovujeme. Na ich báze budujeme ďalšie špecializované a na mieru šité riešenia. Medzi našich dlhoročných zákazníkov patria strategicky významné spoločnosti ako Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., OKTE, a.s., SLOVNAFT, a.s., Duslo, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ukrajinský Market Operator a ďalšie. Staviame na našich skúsenostiach a našu ponuku rozširujeme do nových trhových segmentov. Máme ambíciu ďalej rásť na Slovensku i medzinárodne v oblasti špecializovaných IT riešení.

ISO 9001
ISO 14001
ISO IEC 20000
ISO IEC 27001

Organizujeme

Odborné semináre, ktoré vyškolili viac ako 12 000 účastníkov. Venujeme sa rôznym témam v oblasti daní, miezd a personálnej agendy, ako aj seminárom zameraným na legislatívu v energetike.

Rešpektovaná konferencia v energetickej komunite. Podarilo sa nám vytvoriť  podujatie, ktoré spája odborníkov v energetike a zároveň pomáha vytvárať celkový obraz nielen o aktuálnych trendoch, ale aj o smerovaní trhu s energiami. 

Platforma pre spoločný dialóg odborníkov, ktorá pomáha slovenskú energetiku posúvať vpred.  Jej dôležitou súčasťou je online informačný portál, ktorý pomáha získať jej členom prehľad o aktuálnom dianí, pravidelne prináša novinky a témy zo sektora energetiky.

Digitálna platforma, ktorá stavia na našich skúsenostiach v energetike. Jej obsah tvorí ucelená zbierka legislatívnych povinností. Cieľom spoločného projektu s advokátskou kanceláriou Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., je zjednodušiť podnikanie pre subjekty v elektroenergetike, plynárenstve a teplárenstve.

Naše hodnoty

Zdravie

Vieme, že zdravie si musíme nielen chrániť, ale ho aj upevňovať. Máme vlastný športový klub, saunu, posilňovňu. Sme hrdí na náš tím športovcov, ktorí sa s nadšením zúčastňujú rôznych podujatí. Nezabúdame ani na tých, ktorí našu pomoc potrebujú neustále. Podporujeme nemocnice, zbierky pre liečbu telesných a mentálnych ochorení a sme pravidelnými darcami krvi.

Stabilita

Spoľahlivo fungujeme už 30 rokov. Veríme, že práve v rýchlo sa meniacom svete má stabilita čoraz väčšiu hodnotu. Je predpokladom dlhodobo funkčných riešení a pevných vzťahov, ktoré presahujú hranice biznisu. Je jednou z hodnôt, ktorá je dôležitá nielen pre našich biznis partnerov, ale aj našich zamestnancov a ich rodiny.

Spolupráca

Otvárame sa novým príležitostiam a spolupráci. Sme súčasťou výskumných a vývojových aktivít, kde spoločne s univerzitami, technologickými partnermi a rešpektovanými odborníkmi z rôznych oblastí vyvíjame nové riešenia a podporujeme ich zavedenie v praxi. Vďaka tomu dokážeme spoločne oveľa rýchlejšie napredovať.

Náročnosť

Sme na seba nároční. Naším meradlom sú špičkové technológie a partnermi významné nadnárodné spoločnosti. Riadime sa medzinárodným systémom manažérstva kvality a kladieme dôraz na vzdelávanie našich zamestnancov. Umožňuje nám to prekračovať vlastné hranice a neustále hľadať lepšie riešenia.

Angažovanosť

Aktívne ovplyvňujeme budúcnosť a prostredie, v ktorom podnikáme. Podporujeme vydávanie publikácií, zapájame sa do legislatívnych procesov a vytvárame platformy pre odborné diskusie. Pomáhame vytvárať priestor na zdieľanie informácií a kooperáciu.

Spoločnosť Sféra som založil na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia. Na začiatku som sa spoliehal sám na seba. Dnes má náš tím viac ako stotridsať zamestnancov, vysoko spoľahlivých a erudovaných. Pôsobíme v sektore energetiky, priemyslu a dopravy. Sme tu pre vašu budúcnosť. Naše tímy sú na ňu pripravené.
– RNDr. Eduard Haluška, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
– História spoločnosti

2023

2022

2021

 • Online diskusia platformy ENERGOKLUB® zameraná na tému Energetika v slovenskom návrhu Plánu obnovy a odolnosti
 • Zavedenie systému manažérstva služieb podľa ISO/IEC 20000-1:2018
 • Online diskusia platformy ENERGOKLUB® na tému budúcnosti systému podpory zelenej energie na Slovensku za účasti predsedu ÚRSO
 • Online diskusia platformy ENERGOKLUB® zameranej na tému skladovania elektriny a rozvoj batériových systémov na Slovensku
 • Spojený portál elektroenergetického a naftového dispečingu spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Schválenie projektu Life Defender - za účelom využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov
 • Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., druhá a tretia fáza projektu vzdelávania zamestnancov vnútrofiremnej logistiky pomocou technológie virtuálnej reality
 • SLOVNAFT, a.s., prvá a druhá fáza projektu na podporu vzdelávania zamestnancov pomocou využitia technológie rozšírenej reality
 • KInIT – Kempelenov inštitút inteligentných technológií, podpora doktorandského štúdia prostredníctvom našich expertov
 • Integrácia slovenského denného trhu s elektrinou v XMtrade®/ISOT so zvyškom Európy v rámci projektu Interim Coupling pre OKTE, a.s.
 • Zber, spracovanie a nahlasovanie zo smartmetrov IS KOC (1.fáza) pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.
 • Bilancovanie energetických dát IS BILAS (2.fáza) pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.
 • ENERGOFÓRUM® 2021
 • EXPO 2020 DUBAJ – naše portfólio softvérových riešení pre energetiku na najväčšej medzinárodnej výstave
 • ENLIT EUROPE - Miláno, Taliansko - najväčšie podujatie v sektore energetiky, kde sme predstavili naše unikátne riešenie z oblasti energetiky v sektore dopravy s dôrazom na znižovanie spotreby a zvyšovanie energetickej efektívnosti

2020

 • Dodávka informačného systému pre evidenciu záruk pôvodu elektriny vyrobenej z OZE a VÚ KVET pre OKTE, a.s.
 • Online diskusia na platforme ENERGOKLUB® Reštart slovenskej energetiky s odborníkmi:

  Karol Galek, Ministerstvo hospodárstva SR

  Andrej Juris, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

  Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.

  Martin Ondko, MAGNA ENERGIA a.s.

  Michal Cabala, OKTE, a.s.

  Henrich Krejčí, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 • Dohoda o spolupráci v oblasti dátovej analytiky, umelej inteligencie a iných s progresívnou firmou E-vision system, ktorá vyvinula svetovo unikátny prístroj na regeneráciu batérií.
 • Schaeffler Kysuce, s.r.o. dodávka školenia vo virtuálnej realite – nastavenie CNC stroja, kontrola kvality výrobkov, operácie v logistickom sklade.
 • Žilinský samosprávny kraj – XMatik®/EAM. Prvý samosprávny kraj využívajúci naše riešenie na správu, evidenciu a údržbu majetku.
 • Energy Distribution – začiatok spolupráce a nasadenie produktu XMatik®/MDM pre dcérsku spoločnosť ENGIE, spravujúcu takmer 650 odberných miest elektriny a plynu v takmer desiatke projektov na území SR.
 • SLOVNAFT, a.s.- začatie projektov upgrade systému XMatik® a upgrade Data Entry v spoločnosti.
 • Bizzcom, s.r.o. - uzatvorenie zmluvy o spolupráci na vývoji spoločného produktu v oblasti VR/AR.
 • Duslo, a.s.- uzatvorenie zmluvy pre projekt upgrade systému XMatik®.

2019

 • Dodávka informačného systému pre zúčtovanie podpory elektriny vyrobenej z OZE a VÚ KVET pre OKTE, a.s.
 • Uzatvorenie zmluvy o dodávke informačného systému XMtrade® s ukrajinskou spoločnosťou Energoatom.
 • Rozšírenie XMtrade® pre A.En. Slovensko s.r.o. o podporu koncovej dodávky elektriny. Štart aktivít novo zriadeného odštepného závodu Greenlogy (patriaci pod TWINLOGY s. r. o.).

2018

 • Uzatvorenie zmluvy o dodávke informačného systému operátora denného a vnútrodenného trhu s ukrajinskou spoločnosťou Energorynok.  
 • Zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade s nariadením GDPR pre všetky dotknuté systémy.
 • Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., o dodávke informačného systému konsolidácie odpočtových centrál.
 • Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., o dodávke bilančného systému pre účely denného trhu s elektrinou.

2017

 • Spojenie platforiem elektrina a plyn do jednej konferencie ENERGOFÓRUM ® a spustenie odborného diskusného portálu ENERGOKLUB®. 
 • Uzatvorenie zmluvy na dodávku elektroenergetického a naftového dispečingu pre Železničnú spoločnosť  Cargo Slovakia, a.s.
 • Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015.

2016

 • Zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015.
 • Podpora povinností z nariadenia REMIT (2. fáza) v XMtrade® pre dodávateľov elektriny a plynu. 
 • Podpora procesov RRM podľa nariadenia REMIT (2. fáza) pre OKTE, a.s. 
 • Apple Developer Enterprise Program.     
 • Spustenie portálu legislativnepovinnosti.sk.

2015

 • Podpora procesov RRM podľa nariadenia REMIT (1. fáza) pre OKTE, a.s.
 • Nasadenie XMatik®.NET/ISOM pre ENERGY ONE, s. r. o., a zároveň pre BM Energy s.r.o. (obchodné centrum Bory Mall) ako prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy.
 • Nasadenie XMtrade® a poskytovanie služieb podpory prevádzky pre dodávateľa elektriny AC energia s.r.o.

2014

 • Market Coupling CZ/SK/HU/RO.
 • Rozšírenie XMtrade® v spoločnosti Pow-en, a.s., o procesy dodávateľa plynu. * Nasadenie XMtrade® v spoločnosti Energy Europe, SE. * Rozšírenie XMtrade® pre dodávateľov elektriny o podporu procesov centrálnej fakturácie.
 • Zapojenie do projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov.
 • Rozšírenie XMatik®.NET pre spoločnosť CM European Power Slovakia, s. r. o.
 • Predĺženie Gold Application Development kompetencie v programe Microsoft Partner Network.

2013

 • ENERGOFÓRUM® - rozdelenie konferencie na 2 platformy: elektrina a plyn.
 • Dodávka a nasadenie technickej infraštruktúry pre OKTE, a.s. Dodávka nového informačného systému pre centrálnu správu a zber nameraných údajov pre OKTE, a.s.
 • Uzavretie 3-ročného kontraktu na služby nepretržitej technickej a technologickej podpory so Slovnaft, a.s.
 • Implementácia nového režimu zúčtovania odchýlok pre OKTE, a.s.
 • Dodávka informačného systému pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy Duslo, a.s.
 • Rozšírenie Elektroenergetického dispečingu v Železničnej spoločnosti Slovensko.

2012

 • Počet zamestancov: 100         
 • Pokračovanie dlhodobej strategickej spolupráce so skupinou MOL.
 • Market Coupling CZ/SK/HU.
 • Uzavretie zmluvy pre Informačný systém operátora trhu a Informačný systém centrálnej fakturácie pre OKTE, a.s.
 • Dodávka Energetického dispečingu ŽSR.
 • Nasadenie Informačného systému obchodu a meraní spolu s podporou prevádzky pre Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

2011

 • Uzavretie zmluvy na dodávku Energetického dispečingu pre ŽSR.
 • Rozšírenie dlhodobej strategickej spolupráce so skupinou MOL.
 • Úspešné nasadenie systému XMtrade® aj pre obchodovanie s plynom v SR a ČR.
 • Uzavretie zmluvy na dodávku Informačného systému obchodu a meraní pre SEPS.
 • Účasť na medzinárodnom projekte Market Coupling CZ/SK/HU.
 • Uvedenie produktu XMpad®.NET na trh.

2010

 • Facility management system pre Duslo, a.s.
 • Spustenie systému pre vyhodnotenie meraných dát a fakturáciu energetických služieb ŽSR.

2009

 • Spustenie Informačného systému Elektroenergetického dispečingu ZSSK do skúšobnej prevádzky.
 • Spustenie nového portálu ISOT (Informačný systém organizátora trhu).
 • Medzinárodný projekt spojenia denných trhov s elektrinou medzi SR a ČR.
 • Projekt informačného systému pre podporu denného trhu s elektrinou na Slovensku.
 • Spustenie nového portálu ISZO (Informačný systém zúčtovania odchýlok).

2008

 • Projekt informačného systému zúčtovania odchýlok.
 • Začiatok organizovania účtovných, daňových a energetických seminárov.

2007

 • Uzavretie Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb pre členov skupiny MOL, Slovnaft.
 • Pridali sme sa  k signatárom Etického kódexu podnikateľov pre zavedenie eura.

2006

 • Prvý ročník konferencie ENERGOFÓRUM®.

2002

 • Vyhlásenie politiky kvality.
 • Certifikát: BDN (Bentley Developer Network) - jediná spoločnosť na Slovensku s takýmto štatútom.

2001

 • Certifikát: Interný audítor ISO 9001:2000 a ISO 10011-1.,2.,3. Začiatok budovania systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2000.

2000

 • Certifikát: Microsoft Certified Professional.

1999

 • Vznik akciovej spoločnosti.

1997

 • Začiatok spolupráce so Stiefel Kartografia, s. r. o., Resources and Environmnetal World Atlas, za účasti profesora A. A. Lioutyho, člena Ruskej akadémie vied v Moskve.

1996

 • Začiatok spolupráce s Osterreichisches Ost- und Sudosteuropa Institut, Viedeň, Rakúsko.

1994

 • Registrácia v databáze firiem, ktoré sa zúčastňujú na riešení programov Phare a Tactis.

1993

 • Začiatok spolupráce s vydavateľstvom Ed. Holzel vo Viedni a so Slovenskými energetickými podnikmi (neskôr SE, a. s.).

1992

 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným k 1. 1. 1992.    
 • 14 stálych zamestnancov a spolupracovníkov.
 • Dodávka produktu XMatik® V.4. pre spoločnoť SEP, š. p.
 • Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Západoslovenské energetické závody, š. p., s ktorou bol vytvorený obchodný model pre spoločné dodávky produktu GRAP/RS iným energetickým spoločnostiam v bývalom Československu.

1991

 • Nadviazanie spolupráce s Ministerstvom poľnohospodárstva a Výskumným ústavom pôdnej úrodnosti pri digitalizácii 10 000 mapových listov Slovenska v mierke 1 : 5 000, pre účely evidencie bonitačných pôdnoekologických jednotiek. Predmetom dodávky bola aj možnosť systému Madam generovať mapy z topologickej databázy Slovenska.

1990

 • Vytvorenie modelu operatívnych schém pre Jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice.  
 • Prvá verzia produktu pre správu majetku a riadenie údržby zariadení veľkých technologických celkov XMatik®.

1989

 • Vznik prvej verzie produktu XMatik®.                 
 • Významná objednávka na programové moduly "Obsluha a údržba knižnice grafických prvkov" a "Obsluha a údržba knihy operatívnych schém", v rámci spolupráce s najväčším energetickým štátnym podnikom Slovenské energetické podniky Bratislava.
– Členstvo v združeniach a asociáciách
Partneri a spolupráce

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.