SK EN UA

XMatik®/MDM

Komunikuje s meradlami od rôznych výrobcov. Zbiera a vyhodnocuje záznamy merania, ktoré ďalej nahlasuje do centrálneho dátového skladu pre zúčtovanie trhu s energiami.

Okamžitý prehľad
o stave a úspešnosti zberu
Elektronická výmena dát
s organizátorom trhu
Odpájanie a pripájanie
meradiel na diaľku

O produkte

Zber dát z meradiel

Zber prebieha automatizovane v stanovených časových intervaloch s možnosťou opakovania. Priame spojenie s meradlom (napr. Iskra, Schrack, Kamstrup, AppliedMeters, SanXing, Landis+Gyr) je zabezpečené prostredníctvom mobilného alebo pevného pripojenia. Nepriame cez pomocné zariadenie (skalár, koncentrátor), ktoré posiela dáta automaticky na server.

Elektronická výmena dát

Komunikuje s centrálnym dátovým skladom nameraných údajov, prevádzkovateľmi sústav a dodávateľmi energií v súlade s predpísanými pravidlami trhu.

Náhradné hodnoty

V prípade výpadku spojenia s meradlom alebo jeho poruchy spustí výpočet a nahlásenie náhradných hodnôt. Po obnove spojenia je automaticky zabezpečený dodatočný zber a nahlásenie skutočných nameraných hodnôt.

Podpora inteligentných meradiel

Podporuje obojsmernú komunikáciu s inteligentnými meradlami. Okrem priebehového merania odberu alebo dodávky poskytujú aj ďalšie kvalitatívne merania, alebo informácie o poruchách. Obojsmerná komunikácia tiež umožňuje diaľkové odpojenie alebo pripojenie odberného miesta. Zaisťuje súlad s legislatívou pre zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS). Odberateľom sprístupňuje merania na dennej báze cez moderný zákaznícky portál.

Monitorovanie procesov

Kľúčové ukazovatele sú dostupné v reálnom čase. Na jednej obrazovke je možné prehľadne sledovať úspešnosť zberu a plnenia legislatívnych povinností, ale aj počet nevybavených žiadostí o servisnú zákazku, stav povelov a objem prenesených dát.

Chcete, aby váš biznis napredoval?

- Peter Chochol, riaditeľ Úseku obchodu

Ste zároveň v pozícii dodávateľa alebo subjektom zúčtovania?

Spojili sme pre vás viacero produktov a pripravili komplexné riešenie.

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.