SK EN UA

XMtrade®/RRM

Zabezpečuje reporting obchodných transakcií podľa európskeho nariadenia REMIT. Je určený pre prevádzkovateľov obchodných platforiem a pre subjekty, ktoré pôsobia v pozícii tzv. registrovaného reportovacieho mechanizmu.

Komunikácia s ACER
a systémom ARIS
Registrácia kontraktov
štandardných aj neštandardných
Otvorené rozhrania
pre externé obchodné systémy

O produkte

Evidencia účastníkov trhu

Správa účastníkov veľkoobchodných trhov s energiami, ktorí sú povinní pravidelne oznamovať údaje podľa nariadenia REMIT. Ide o obchodníkov s elektrinou a plynom, výrobcov elektriny, producentov zemného plynu, veľkoodberateľov elektriny a plynu, prevádzkovatelia prenosových sústav a prepravných sietí.

Reportovanie účastníkmi trhu

Účastníci trhu oznamujú informácie o veľkoobchodných transakciách s elektrinou a plynom, ktoré boli uzatvorené mimo organizovaný trh. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje informácie o cezhraničných nomináciách a prenosoch. Oznamovaciu povinnosť vykonávajú manuálne vyplnením webového formuláru, alebo importom zo súboru, prípadne prostredníctvom automatizovaného rozhrania pre integráciu externých obchodných systémov.

Reportovanie za organizovaný trh

Obchodné transakcie, ktoré vznikli zobchodovaním na dennom a vnútrodennom organizovanom trhu, sú reportované automaticky prostredníctvom integrácie obchodnej platformy na reportingový systém. Účastníci trhu tieto transakcie už nemusia uvádzať vo svojich reportoch.

Poskytovanie údajov do ACER

Systém využíva certifikované automatizované rozhranie pre priamu komunikáciu s informačným systémom ARIS agentúry ACER. Všetky informácie, získané od účastníkov trhu a z organizovaného trhu predkladá v konsolidovanej podobe a v predpísaných formátoch na ďalšiu analýzu a monitoring transparentnosti trhov.

Zúčtovanie poskytnutých služieb

Službu reportovania je možné spoplatniť fixnou mesačnou sadzbou v kombinácii s variabilnou sadzbou za každú reportovanú transakciu. Cenotvorbu je možné definovať pre kategórie účastníkov trhu podľa počtu mesačne reportovaných transakcií.

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.