SK EN UA

XMtrade® dodávka

Poskytuje kompletnú starostlivosť počnúc uzatvorením zmluvy až po vyúčtovanie. Môžete sa spoľahnúť na elektronickú komunikáciu s partnermi podľa pravidiel liberalizovaného trhu.

Elektrina a plyn
v jednom systéme
Elektronická komunikácia
podľa technickej špecifikácie
Ochrana osobných údajov
v súlade s GDPR

O produkte

Obchodná evidencia

Prehľadná správa odberných a odovzdávacích miest, zákazníkov, zmluvných vzťahov a katalógu produktov. Viaceré odberné miesta jednej zmluvy je možné rozdeliť podľa preferencií zákazníka do menších fakturačných skupín pre zálohy, preddavky a vyúčtovanie. Každé odberné miesto môže mať nastavený rôzny cyklus záloh alebo preddavkov a rôznu fakturačnú adresu.

Elektronická výmena dát

Obojsmerná komunikácia s distribučnými spoločnosťami pre proces zmeny dodávateľa, zmenu technických a kmeňových údajov odberných miest, požiadavky na služby a získavanie podkladov fakturácie. Pre bežného užívateľa je obsah zložitých XML správ preložený do komfortného zobrazenia v prehliadači.

Fakturácia a účtovníctvo

Zúčtovanie podkladov a následná individuálna alebo združená fakturácia za dodávku a distribúciu energií, služieb a nekomoditných produktov, fakturácia pokút a úrokov z omeškania. Príprava účtovných dokladov a prenos do rôznych účtovných systémov (SAP, HELIOS ORANGE, OMEGA, FIBU,...).

Manažment platieb a pohľadávok

Príjem a automatické párovanie platieb, generovanie inkasných a platobných príkazov. Sledovanie platobnej disciplíny zákazníkov, generovanie upomienok, generovanie podkladov pre mimosúdne vymáhanie alebo pre zaslanie na súd.

Požiadavky zákazníka a reklamácie

Manažment požiadaviek zákazníkov vrátane reklamácií, ktoré boli iniciované z rôznych
komunikačných kanálov (telefón, email, list, zákaznícky portál, osobná návšteva kontaktného
centra,...). Samostatnou, ucelenou agendou, je aj riadenie a správa požiadaviek zákazníkov ako
dotknutých osôb podľa nariadenia GDPR.

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.