SK EN UA

XMtrade®/ISOT

Realizuje denné aukcie s elektrinou a kontinuálne vnútrodenné párovanie objednávok. Kontroluje finančné krytie obchodných transakcií, ktoré vznikajú na organizovanom krátkodobom trhu.

Párovacie algoritmy
objednávok na nákup a predaj
Finančné zabezpečenie
obchodných transakcií
Online mapa procesov
priebehu obchodného dňa

O produkte

Obchodná platforma pre denný trh

Obchodná platforma pre zadávanie objednávok na denný nákup a predaj elektriny. Obchodné transakcie vznikajú prostredníctvom dennej aukcie. Párovanie objednávok sa vykonáva prostredníctvom vlastného alebo externého párovacieho mechanizmu. Podporená je aj cezhraničná integrácia trhov s elektrinou v súlade s medzinárodnými štandardami.

Obchodná platforma pre vnútrodenný trh

Obchodná platforma pre zadávanie vnútrodenných objednávok na nákup a predaj elektriny. Ponukané množstvá sú viditeľné a obchodné transakcie vznikajú prostredníctvom kontinuálneho párovania. Využíva sa vlastný párovací algoritmus, ale riešenie je možné integrovať s ďalšími trhmi s elektrinou v súlade s medzinárodnými štandardami.

Finančné zabezpečenie

Obsahuje kontrolné mechanizmy, ktoré garantujú finančné krytie obchodných transakcií na dennom a vnútrodennom trhu. Zadávané objednávky kontroluje voči finančným prostriedkom príslušného účastníka trhu.

Zúčtovanie obchodných transakcií

Úspešne zobchodované množstvá sú zúčtované cenami, ktoré boli vygenerované organizovaným trhom. Obchodné transakcie sa vytvárajú vždy medzi účastníkom trhu a organizátorom trhu. Zúčtovanie prebieha na dennej báze.

Zverejňovanie údajov

Poskytuje možnosť publikácie výsledkov krátkodobých trhov s elektrinou priamo v systéme, ale aj prostredníctvom rozhraní pre mobilnú aplikáciu alebo internetovú stránku organizátora trhu.

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.