SK EN UA

XMtrade® pre A.En. Slovensko, s.r.o

Hľadali sme softvér s najlepším pomerom ceny a výkonu. XMtrade® splnil túto podmienku a všetky naše ďalšie požiadavky.
Ing. Jozef Plica, Head of Trading Department

O spoločnosti

Spoločnosť A.En. Slovensko, s.r.o., so sídlom v Martine, má dlhodobé skúsenosti v rámci obchodovania s energiami a tieto skúsenosti a obchodné vzťahy využíva pri zabezpečení nákupu elektriny pre vlastných zákazníkov. Veľkou výhodou spoločnosti je budovanie vlastných zdrojov energie, čím sa jej otvorili možnosti poskytnúť zákazníkom atraktívnejšie ponuky.

A.En. Slovensko vznikla v roku 2004 ako dcérska spoločnosť nemeckej A.En. Invent AG s cieľom pomáhať optimalizovať portfólio energetických produktov pre materskú spoločnosť. Svoje pôsobenie v roku 2006 rozšírila A.En. Slovensko aj na český trh s elektrinou prostredníctvom 100 % dcérskej spoločnosti A.En. CZ, s.r.o., so sídlom v Brne.

Východisková situácia

Ako účastník veľkoobchodného trhu s elektrinou riešila spoločnosť A.En. Slovensko, s.r.o., v roku 2016 plnenie legislatívnej povinnosti oznamovania informácií o obchodných transakciách Agentúre pre spoluprácu európskych regulátorov (ACER).

Presné podmienky oznamovacej povinnosti upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, známe aj pod skratkou REMIT. Podľa neho musia byť reportované najneskôr do 1 mesiaca po uzatvorení, zmene alebo zrušení všetky zmluvy týkajúce sa veľkoobchodných kontraktov a bilaterálne kontrakty medzi účastníkmi veľkoobchodného trhu.

Spoločnosť A.En. Slovensko potrebovala nájsť spoľahlivý a cenovo dostupný softvér, ktorý plnenie týchto nových povinností zabezpečí.

Ciele

Hlavným cieľom projektu bolo splniť legislatívou stanovené oznamovacie povinnosti. Teda uviesť k začiatku apríla roku 2016 do prevádzky softvérové riešenie, zabezpečujúce evidenciu a nahlasovanie obchodných transakcií.

Spoločnosť A.En. Slovensko pristúpila k tejto povinnosti v širšom rozsahu a pre budúcu investíciu hľadala partnera, ktorého riešenie splní nasledovné požiadavky:

  1. Umožní oznamovanie informácií o obchodných transakciách za slovenský subjekt A.En. Slovensko k termínu spustenia povinnosti.
  2. Umožní oznamovanie informácií o obchodných transakciách za český subjekt A.En. CZ, nezávislých od A.En. Slovensko.
  3. Ak o to prejavia záujem zmluvné protistrany, umožní oznamovať informácie o obchodných transakciách aj za nich v opačnom toku.

Opis riešenia

Oznamovanie informácií o obchodných transakciách zabezpečuje informačný systém XMtrade®. Napriek tomu, že tento systém poskytuje komplexné multiutilitné riešenie pre dodávateľa energií, vďaka jeho modularite stačilo pre dosiahnutie požadovanej funkčnosti implementovať len dva jeho moduly − základný modul a modul kontrakty. Tým bolo možné vyskladať cenovo dostupné a výkonovo profesionálne riešenie.

XMtrade® zabezpečuje evidenciu obchodných kontraktov pre slovenský aj český subjekt, identifikáciu obchodných partnerov a kontraktov podľa požiadaviek ACER, konverziu údajov do formátov ACER. Údaje sú do ACER nahlasované prostredníctvom RRM (Registered Reporting Mechanism). Využité boli služby slovenského organizátora trhu s elektrinou (OKTE), ktorý umožňuje reportovať aj obchodné kontrakty zo zahraničných trhov.

Technológie

Odosielanie dát do RRM (OKTE) zabezpečuje XMtrade® volaním webových služieb dostupných prostredníctvom internetového pripojenia. Reportované údaje obsahujú veľmi citlivé obchodné informácie, z tohto dôvodu je prenos dát zabezpečený šifrovaním a elektronickým podpisom. Dáta sú odosielané ako správy vo formáte XML, ktorých zostavenie v súlade s požiadavkami ACER plne zabezpečuje systém.

Monitorovanie stavu nahlasovania údajov cez elektronickú komunikáciou s externými rozhraniami RRM zabezpečuje špecializovaný komunikačný modul informačného systému XMtrade®.

Prostredníctvom prehľadu histórie nahlasovania a jeho exportu do formátu XLS, je možné preukázať plnenie si povinností, vyplývajúcich z REMIT, pred kontrolnými orgánmi.

Služby

V úvodnej fáze projektu prebehla analýza typov obchodných transakcií a posúdenie spôsobu implementácie v rámci riešenia. Súčasťou projektu bolo aj testovanie komunikácie so zvoleným RRM (OKTE) a konfigurácia externých rozhraní.

Starostlivosť a dohľad nad prevádzkou sú v rukách nášho skúseného tímu technickej podpory. Systém je monitorovaný na diaľku, čo umožňuje včas zareagovať na prípadný problém a predísť výpadkom.

Riešenie XMtrade® je pripravené na rozšírenie o komoditu plyn, prípadne aktiváciu ďalších modulov pokrývajúcich ostatné procesy dodávateľa energií.

 

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Róbert Franček
manažér obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Liptáková
manažérka pre portfólio produktov
Lucia.Liptakova@sfera.sk
+421 907 735 144
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Tomáš Krošlák
manažér obchodu
Tomas.Kroslak@sfera.sk
+421 905 997 407
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.