SK EN UA

XMtrade®/ISOT

Vydáva záruky pôvodu na základe nameraných údajov výroby z obnoviteľných zdrojov. Zabezpečuje prevod záruk medzi držiteľmi účtov až po ich uplatnenie pre koncových odberateľov.

Životný cyklus
záruk pôvodu
Aukcie
podľa kategórií záruk
Zahraničné prevody
prostredníctvom AIB HUB

O produkte

Evidencia držiteľov účtov a výrobných zariadení

Správa údajov držiteľov účtov v domácom registri a ich možnosť synchronizácie s členmi AIB. Držitelia účtov majú možnosť prístupu do registra záruk pôvodu a možnosť účasti v aukciách. Zvyčajne ide o dodávateľov a výrobcov energií. Evidované sú aj výrobné zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky na vydávanie záruk pôvodu.

Register záruk pôvodu

Záruky pôvodu vydáva na účet výrobcu podľa skutočne nameraného množstva vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie a dodaného do sústavy. Aktívne záruky je možné ďalej prevádzať medzi domácimi aj zahraničnými držiteľmi účtov až do momentu exspirácie ich životnosti alebo ich uplatnenia pre koncového odberateľa. Automatickú exspiráciu vykoná pri zárukách pôvodu, ktorým vypršala stanovená doba životnosti, prípadne lehota pre ich uplatnenie.

Zahraničné prevody

Prevod záruk pôvodu iniciovaný držiteľom účtu mimo domácej domény je realizovaný prostredníctvom AIB HUB. Podobne je zabezpečený aj prevod záruk do inej domény člena AIB.

Aukcie

Do aukcie vstupujú záruky pôvodu vydané organizátorom na tento účel. Môže ísť, napríklad, o záruky pôvodu za vyrobené množstvo s inou formou štátnej podpory. Záruky pôvodu sú zaradené do kategórií podľa životnosti a typu výroby. Objednávky páruje aukčným princípom "pay-as-bid".

Zúčtovanie poskytnutých služieb

Vedenie účtu, vydávanie a prevod záruk pôvodu môžu byť spoplatnené. Zúčtovanie poplatkov vyhodnocuje za stanovené zúčtovacie obdobie. Úspešne zobchodované záruky pôvodu v rámci aukcie zúčtuje na základe cien výsledných transakcií.

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Róbert Franček
manažér obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Liptáková
manažérka pre portfólio produktov
Lucia.Liptakova@sfera.sk
+421 907 735 144
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Tomáš Krošlák
manažér obchodu
Tomas.Kroslak@sfera.sk
+421 905 997 407
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.